• De training

    Het vlieghok

    De duiven worden verplicht tot vliegen en het hok blijft gedurende de vliegbeurt gesloten. Bij jonge duiven en jaarlingen moet Sander nog wel eens een tennisbal in de lucht gooien om hen te dwingen te vliegen. Zo leren ze al snel om een uur lang door de lucht te klieven. En dat twee keer per dag. Als de vorm er is trekken ze ook weg.

     
    Het vlieghok

    Cor beklemtoont het belang van goed en hard trainen: 'Anders vetten nestduiven snel aan en dat is funest voor de prestaties. Ik vind het verplicht trainen heel belangrijk in ons systeem. De duiven moeten echt jagen als zij los zijn. Als zij alleen maar rondjes om het hok vliegen in een tempo waarbij ze nog net niet uit de lucht vallen, dan mag je er niets van verwachten. Ze moeten snelheid maken.'