• Gebr. Koehoorn - Goutum (Fr.)

    In het bijna door Leeuwarden opgeslokte plaatsje Goutum wonen de gebroeders Cor en Sander Koehoorn. Aan de Tearnserdyk waar je vroeger naar alle kanten over het land kieviten kon zien duikelen maar waar dit alles nu plaats heeft gemaakt voor allerlei nieuwbouw beoefenen de gebroeders gezamenlijk de duivensport.

    Sander verzorgt de duiven en Cor zorgt voor alle zaken er omheen. Cor is de verenigingsman en zorgt bovendien voor de aanschaf van nieuw kweekmateriaal. Ze vullen elkaar prima aan wat ook wel duidelijk wordt aan de rij van kampioenschappen die ze nu al tien jaar achtereen in de wacht weten te slepen.